SOMA logoSOMA Scandinavia


Sådan foregår MDMA terapi


Trin-for-trin gennemgang af faserne i SOMA's 4-måneders MDMA terapiforløb

MDMA forventes godkendt af den amerikanske lægemiddelstyrelse (FDA) til behandling af PTSD inden udgangen af 2024. Stoffet er allerede tilladt til visse former for psykoterapeutiske behandlinger i Australien, Canada, Israel og Schweitz.

De 5 aktiviteter i MDMA-understøttet psykoterapi

Stacks Image 3874

19 møder fordelt over fire måneder

SOMA’s MDMA-terapiforløb varer 4 måneder, hvor du møder terapeuterne en gang om ugen:
 • Tre 8-timers sessioner med indtagelse af MDMA
 • 16 samtalemøder af 1½ times varighed.
70% af tiden er du sammen med to terapeuter samtidig. Vi har valgt denne ressourcekrævende model for at optimere effekt og sikkerhed for vores klienter.

Integration i din hverdag

I løbet af de fire måneder benytter vi en række forskellige terapeutiske metoder. Du skal være forberedt på at bruge 30-60 minutter hver dag i hele forløbet. Vi instruerer dig i meditationer, åndedrætsøvelser og en række forskelligartede psykoterapeutiske metoder, som vi forventer, at du bruger i din hverdag. Dette sammenhængende behandlingsprogram giver en høj sandsynlighed for, at du kan transformere din livssituation i løbet af 4 måneder.

Individualiseret behandling

Forløbet af psykedelisk psykoterapi med bevidsthedsudvidende stoffer er stærkt varierende fra person til person og fra gang til gang. Det er ikke muligt at forudsige, hvad der sker for den enkelte klient. Derfor er terapiens forløb meget afhængig af terapeuternes kompetencer, personlige ressourcer, nærvær og praktiske erfaring med disse typer af behandlinger. SOMA’s behandlingsforløb er indrettet til at tage højde for de betydelige forskelle i behov, forløb og problemstillinger hos de enkelte klienter.

Metoder

MAPS (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, maps.org) er verdens førende organisation indenfor psykedelisk psykoterapi med MDMA. Den blev etableret for knap 40 år siden med det formål at lovliggøre anvendelsen af MDMA til behandling af PTSD. Den endelige officielle godkendelse fra den amerikanske lægemiddelstyrelse (FDA) forventes af foreligge inden udgangen af 2024, og MAPS er i færd med at uddanne tusindvis af MDMA-terapeuter. Vi er inspirerede af MAPS’ terapeutiske metoder og har videreudviklet dem, så de er egnede til en bredere klientgruppe end blot personer med PTSD.
Ud over MAPS har vi hentet terapeutisk inspiration fra CI Compassionate Inquiry (Gabor Maté), IFS, ACT, mindfulness, Stanislav Grof, forskere ved Imperial College London, Yale, NYU og Johns Hopkins samt talløse terapeuter fra de sidste 70 års internationale erfaringer med psykedelisk psykoterapi. Vi har tilrettelagt vores MDMA-terapi i en veldefineret behandlingsprotokol.
Hvis du vil læse om psykedelisk psykoterapi med psilocybin, skal du kigge på undersidenPsilocybinunder menupunktet “Medicin”.

Etik og Sikkerhed

Det ligger i sagens natur, at SOMA’s behandlinger på nuværende tidspunkt er udenfor myndighedernes kontrol. Netop af denne grund har vi internt valgt at sætte høje standarder for etik og sikkerhed for klienterne. Vores behandlere er specifikt videreuddannede til (og bliver løbende efteruddannede i) at gennemføre psykedelisk psykoterapi og følger internationale standarder for sikkerhed og etik indenfor denne behandlingsform.

1. Den indledende kontakt

Uforpligtende indledende samtale

Hvis et behandlingsforløb hos SOMA vækker din interesse, så starter vi med en uforpligtende indledende telefonsamtale af 20-30 minutters varighed. Her kan både du og vi få afklaret, om det kunne være en ide at fortsætte dialogen.
I givet fald så er næste trin herefter, at vi sender dig en Helbredserklæring, som du udfylder og returnerer til os.

Udfyld en Helbredserklæring

I Helbredserklæringen besvarer du en række spørgsmål om bl.a.
 • Dine målsætninger for terapien.
 • Din aktuelle psykiske tilstand
 • Nuværende og tidligere kropslige og psykiske lidelser.
 • Tidligere eller igangværende psykiatriske eller psykologiske behandlingsforløb.
 • Dit forbrug af medicin, rusmidler og kosttilskud.
 • Traumatiske perioder eller episoder i dit liv.
Formålet er bl.a. at afklare
 • Om dine personlige målsætninger for behandlingen ligger realistisk indenfor, hvad man kan opnå gennem MDMA terapi.
 • Om det af medicinske grunde bør frarådes, at du påbegynder MDMA terapi på nuværende tidspunkt. Visse former for medicin kan eksempelvis ikke kombineres med MDMA terapi.
 • Evt. behov for en lægeligt superviseret nedtrapning af psykiatrisk medicin inden påbegyndelse af den psykedeliske terapi.

Mød terapeuterne

Behandlingsforløbet starter, efter vi har godkendt din indsendte Helbredserklæring. Første trin er, at du møder de to terapeuter i 1½ - 2 timer. Det første møde er dog stadig et led i den indledende kontakt, hvor begge parter i princippet kan sige nej tak til videre samarbejde (- det sker dog sjældent). Dette møde er starten på det 4-måneders terapiprogram.
Et af formålene med det indledende møde er at mærke efter, om der er den nødvendige gensidige tillid mellem klienten og terapeuterne. Den psykedeliske medicin gør dig særligt psykisk sensitiv. Derfor bør du kun indgå i psykedelisk terapi med terapeuter, som du føler dig helt tryg ved og på bølgelængde med.
Det første møde bruges bl.a.til at præcisere dine terapeutiske målsætninger. Hvorfor er du kommet? Hvilke forandringer ønsker du i dit liv? Afstemning af gensidige forventninger omkring forløbet og resultatet af terapiforløbet.
Den terapeutiske proces starter allerede fra dette indledende møde. Vi vejleder dig omkring en daglig praksis af meditationer og andre metoder til personlig transformation, som fortsætter gennem hele forløbet.

2. Forberedelse til første MDMA session

Kortlægning af din psykologiske livshistorie

Terapeuterne har brug for forstå dine udfordringer og kende til din livshistorie for at kunne guide dig gennem den første 7-8 timer lange session med MDMA. Derfor har du 2-3 samtaler med begge terapeuterne inden sessionen.

Daglig praksis af mindfulness m.v.

I perioden før den første MDMA session hjælper vi dig med at opbygge en daglig praksis af mindfulness og andre psykoterapeutiske metoder.

Praktisk forberedelse til MDMA oplevelsen

Du bliver forberedt til den første lange session med MDMA:
 
Hvordan virker MDMA på din krop?
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
Den terapeutiske proces og samspillet mellem klienten og terapeuterne under MDMA sessionen
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
Søvn, måltider og egnet påklædning
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
Tid & sted. Det er som regel en god ide at tage en fridag fra arbejde dagen efter MDMA-sessionen.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
Transport til og fra sessionen
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.

3. De lange sessioner med dosering af MDMA

Hele terapiforløbet varer 16 uger. De tre lange (7-8 timers) sessioner, hvor du indtager MDMA finder sted i uge 4, uge 8 og uge 12.

Individuel session med MDMA

 
Der er to terapeuter til stede under dine tre individuelle MDMA sessioner. De tager notater, som kan bruges i de efterfølgende psykoterapeutiske samtaler.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
Du får to doser af MDMA i løbet af sessionen. Dosis nr. 2 får du efter 90 minutter, og den er 50% af første dosis. Dette sikrer, at “det terapeutiske vindue” er åbent i 5 - 6½ timer.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
Under det meste af forløbet har du nogle behagelige øjenbind på.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
En del af tiden spiller vi musik fra playlister med musik, der er særligt udvalgt til at guide din indre rejse. Noget af tiden får du tilbudt at få høretelefoner på.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
Terapeuterne er til enhver tid klar til at støtte dig, hvis der skulle opstå svære følelser undervejs i forløbet.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
Sessionen varer 7-8 timer og slutter først, når du og terapeuterne er enige om, at dagens forløb er afsluttet. Sidst på dagen får du serveret lidt frisk frugt.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.

Adgang til skjulte minder fra din underbevidsthed

De fleste af vores klienter kommer for at ændre nogle dybe livsmønstre, som ikke længere tjener konstruktive formål. Ofte stammer disse mønstre fra situationer og hændelser i deres barndom og ungdom, der nu fungerer som styrende kræfter i deres underbevidsthed. .
MDMA terapien gør det muligt at bevæge din bevidsthed langt tilbage i tiden og genopleve de helt tidlige livsoplevelser, der ubevidst former dine nutidige handlingsmønstre. Det sker ikke som en analytisk tankeøvelse, men mærkværdigvis som en helt direkte oplevelse. Denne direkte indsigt danner grundlag for mange af de efterfølgende psykoterapeutiske transformationer.

Hvis du lider af PTSD

MDMA dæmper aktiviteten i amygdala, en del af hjernen, som aktiverer følelsen af frygt. Under påvirkning af MDMA kan du derfor uden frygtreaktioner gå tilbage i oplevelsen af traumatiske minder, uden at du derved risikerer at blive gen-trauatiseret. Derved kan du opløse de destruktive psykiske mekanismer, som den traumatiske oplevelse har forårsaget.
Det er årsagen til at man forventer, at den amerikanske lægemiddelstyrelse inden udgangen af 2024 vil godkende MDMA til behandling af PTSD. Målgruppen er bl.a. tidligere soldater, politifolk, brandmænd, ambulancereddere, volds- & voldtægtsofre, krigsflygtninge og andre, som har oplevet voldsomme, traumatiserende begivenheder. Videnskabelige forsøg og kliniske afprøvninger har vist, at MDMA terapi er den hidtil mest effektive metode til behandling af PTSD.

Stor individuel variation

Sessionerne med psykedelisk medicin varierer meget fra person til person. I det væsentlige er det en proces, hvor du rejser ind i dit indre. Den psykedeliske medicin aktiverer din “indre healer”. Den gør det muligt for dig at søge indad med en holdning af accept af, hvad der dukker op. Nogen gange kan det være forbundet med smukke visioner og nogen gange med stærke følelser, f.eks. hvis du genoplever smertelige minder eller traumatiske hændelser. Når du går direkte ind i disse oplevelser, vil det ofte gradvist blive klart, hvad det er, du kan lære om dig selv og dit liv, og hvordan disse hændelser har formet dig til den, du er i dag.
Sikkerhed
 
Du får en individuelt tilpasset dosis af MDMA
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
Terapeutiske doser er ikke giftige for organismen
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
Der er ingen chance for, at du bliver afhængig af MDMA
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.

4. Opsamling af indsigter dagen efter de psykedeliske sessioner

Dagen efter din MDMA session

Vi har altid en samtale med klienten dagen efter en MDMA session. Udgangspunktet kan f.eks. være:
 • Hvilke oplevelser og indsigter havde du under den psykedeliske session?
 • Hvor er du henne lige nu?
 • Hvordan hænger disse oplevelser og indsigter sammen med din målsætning (intention) for det psykedeliske terapiforløb?
 • Hvad skal der ske indtil vi mødes næste gang?

Dit fortsatte arbejde med at omsætte indsigterne til en ny livspraksis

Under denne opfølgningssamtale vejleder terapeuterne dig om, hvordan du kan arbejde videre med en psykologisk transformation i din hverdag. Du får en række teknikker, metoder og strategier til at skabe reelle forbedringer af din livssituation.

5. Integration i hverdagslivet

Det er ikke en magisk pille

Psykedelisk psykoterapi er en integreret kombination af guidede psykedeliske sessioner, psykoterapi og en daglig investering af 30-60 minutter til transformative aktiviteter. Det er ikke en magisk pille, der bare fjerner dine problemer, uden at du selv behøver at gøre nogen indsats.
Men hvis du følger vores vejledning er der en høj sandsynlighed for, at din selvforståelse og livssituation er væsentligt forandret i løbet af 4 måneder.

Du møder terapeuterne mindst en gang om ugen i fire måneder

Vi vejleder dig omkring teknikker og metoder, du kan bruge i din hverdag for at støtte dig i at opnå de målsætninger, du har sat for din terapi. Du har en samtale med en af terapeuterne mindst en gang om ugen igennem hele forløbet. Vi følger tæt op på hver enkelt klient, ofte med individualiserede løsninger og aktiviteter.

FAQ om at deltage i psykedelisk psykoterapi


Klik på de spørgsmål, du vil have svar på
Hvem bør IKKE benytte psykedelisk psykoterapi?
Der er visse grupper mennesker for hvem man ikke anbefaler psykedelisk psykoterapi. Svaret på dette spørgsmål afhænger både af den anvendte psykedeliske medicin og af den psykoterapeutiske metode. Det er terapeuternes opgave at foretage denne vurdering ved det indledende møde med klienten. Det kan f.eks. dreje sig om:

 • Visse psykiatriske diagnoser. Her bør benyttes screeingsværktøjer. I tvivlstilfælde kan du blive bedt om at gå til en screening hos en psykiater inden den psykedeliske psykoterapi kan påbegyndes.
 • Sygdomme og almen sundhedstilstand. I visse tilfælde vil terapeuterne bede dig om at gå til din læge og få lavet bestemte undersøgelser og blodprøver.
 • Brug af medicin. Visse former for medicin er uforenelige med den psykedeliske medicin. Evt. nedtrapning fra f.eks. anti-depressiv medicin skal ske i samråd med lægen.
 • Misbrug og afhængighed bør i visse tilfælde behandles i forbindelse med den psykedeliske terapi.
Kan jeg deltage, selv om jeg aldrig tidligere har prøvet psykedelika af nogen art?
Ja, helt bestemt. Faktisk kan det i nogle tilfælde være en fordel, hvis du ikke tidligere har brugt psykedelika til sjov og ballade.
Er psykedelisk psykoterapi mest for yngre mennesker?
Nej! Nogle af klienterne har været over 90 år gamle. Om noget, så kunne det se ud til, at visse former for psykedelisk psykoterapi virker bedre på lidt mere modne mennesker. Psykedelisk psykoterapi er for de voksne - i alle aldre.
Kan jeg blive afhængig af stoffer ved at deltage?
Det er stærkt usandsynligt og har kun i ganske få tilfælde været rapporteret som et problem i de titusindvis af videnskabelige forsøg, kliniske afprøvninger og praktisk terapisessioner. De klassiske psykedeliske stoffer er ikke vanedannende.
Psykedelisk medicin har for øvrigt ofte været brugt til at behandle afhængighed af alkohol, stoffer og nikotin. Hvis du inden den psykedeliske terapi har et problem med misbrug, vil det ofte blive mindre eller måske helt forsvinde som resultat af den psykedeliske terapi.
Kan jeg selv lave psykedelisk psykoterapi derhjemme, f.eks. sammen med min partner?
I princippet ja. Men i praksis har erfaringen vist, at det IKKE kan ANBEFALES for begyndere at forsøge at lave psykedelisk psykoterapi på sig selv, sin partner, sin familie eller sine venner. For øvrigt bør man normalt ikke lave terapi med sin partner, familiemedlemmer eller venner, ganske enkelt fordi man selv har for mange ting på spil i relationen.
Hvis man over tid har opbygget en betydelig erfaring med både den psykedeliske medicin og forskellige terapeutiske udviklingsprocesser, så kan det dog godt lade sig gøre. Men selv den erfarne psykonaut kan fra tid til anden have overraskende nytte af at lave sin personlige psykedeliske terapi sammen med en dygtig terapeut der ser ting, som man ikke selv kan få øje på.
Hvor kan jeg læse om forskningen om psykedelisk psykoterapi og psykedelisk medicin?
På vores side med Links og referencer kan du finde henvisninger til websider, hvor du kan læse meget mere om forskningen.
Stacks Image 3577

SOMA SCANDINAVIA


En forening til udbredelse af kendskabet til psykedelisk psykoterapi

ObscureMyEmail