SOMA logoSOMA Scandinavia


Etik og ansvar


Nogle af de etiske principper i relationen mellem klienten og den psykedeliske psykoterapeut

REGLER IMELLEM
KLIENT OG TERAPEUT
Psykedelisk psykoterapi åbner for dybe dele af sjælelivet på en anderledes måde end de fleste andre former for psykoterapi. Derfor er det vigtigt, at terapeuten har klare etiske normer omkring selve terapien og sin relation til klienten. Her er eksempler på nogle af de spilleregler, som mange psykedeliske psykoterapeuter er enige om at aftale med deres klienter.
 
Terapien påbegyndes kun, hvis der er fuld, gensidig tillid mellem klienten og terapeuten.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
Terapeuten skal kende og overholde kriterier for hvilke personer, der på nuværende tidspunkt ikke vil have gavn af psykedelisk terapi
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
Fuld fortrolighed omkring personlige informationer.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
Klare aftaler om brug af medicin og rusmidler i forbindelse med terapien.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
Klienten må ikke være alene under den psykedeliske session
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
Ingen seksuelle berøringer eller nøgenhed.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
Klienten forbliver i terapirummet, indtil klienten og terapeuten begge er enige om, at sessionen er slut
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
Klienten kan have fordel af at have en støtteperson på vej hjem fra den psykedeliske session.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
Klienten skal have terapeutisk støtte til at efterbearbejde sine oplevelser under den psykedeliske session.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.

En forsigtig advarsel, når du skal finde
en psykedelisk psykoterapeut

Der er på nuværende tidspunkt ingen kvalitetskontrol af udbyderne af psykedelisk psykoterapi i Europa (dog med visse undtagelse af Tyskland og Schweitz). Derfor er der stor forskelle på terapeutens metoder og kompetencer.
Man må desværre konstatere, at psykedeliske oplevelser hos nogle få, disponerede personer kan medføre en egoinflation (“et forstørret ego”), som får dem til at betragte sig selv som “den udvalgte”. De kan finde på at tilbyde sig som terapeuter eller shamaner, fordi de overvurderer deres egne evner og indsigt. Eller fordi de ubevidst tiltrækkes af muligheden for at få magt over andre medmenneskers sjæleliv. Andre føler sig klar til rollen som terapeut eller shaman efter at have gennemført en lille, fiks 4-ugers “uddannelse i at blive shaman” i en fjern landsby langt inde i Amazonas.
Derfor må du hellere se dig grundigt for, inden du vælger en psykedelisk psykoterapeut. Spørg om terapeutens uddannelse og egne erfaringer med psykedelisk medicin. Hvis der er i den indledende dialog med en mulig terapeut er noget, der ikke matcher dine livsværdier eller ikke føles rigtig betryggende, så bør du følge din intuition om høfligt at afbryde samarbejdet. Lad være med at indlede en psykedelisk psykoterapi med en terapeut, som ikke giver dig en følelse af transparent tryghed.

Transpersonelle (“spirituelle”) oplevelser under psykedelisk psykoterapi

Stacks Image 2292


Kalkmaleri med psilocybin-svampe fra en kirke.
Arkæologiske fund viser, at indianerne i Nord- og Sydamerika har brugt enteogener i mindst 5000 år: “Den hvide mand går i sin kirke og taler om Jesus. Indianeren går i sin tipi og taler med Jesus” - Quannah Parker, høvding i Comanche stammen, grundlægger af Native American Church, som bruger psykedeliske kaktusser i deres ceremonier.

Visse typer psykedelisk medicin er blevet betegnet som “entheogener”. (Det betyder et stof, der åbenbart menneskets iboende guddom.) Entheogener kan under de rette omstændigheder give brugeren veritable spirituelle eller religiøse åbenbaringer. Psykedeliske planter har traditionelt været brugt til dette formål over hele verden (heriblandt f.eks. psilocybinsvampe, meskalinkaktusser, Salvia Divinorum, Tabernanthe Iboga, bufonidae (5MeO-DMT) samt ayahuasca (indeholdende N,N-DMT, der ligefrem er blevet kaldt “sjælens molekyle”).
Forskere på Johns Hopkins Universitetet har eksperimentelt givet en stærk dosis psilocybin til alskens arter af religiøse ledere fra alverdens religioner. For 80% af deltagerne var det en af de mest betydningsfulde åndelige / religiøse oplevelser i deres liv.
Psykedelisk psykoterapi er som udgangspunkt neutral i forhold til religion. Men nogle mennesker kan under terapien få spontane transpersonelle oplevelser, som giver en dyb, umiddelbar og selvforklarende spirituel mening. Sådanne personlige åbenbaringer kan lede til radikale, skelsættende transformationer i den enkeltes liv.
Den psykedeliske psykoterapeut bør have indsigt og kompetencer til at støtte deltageren gennem mulige transpersonelle oplevelser, så disses potentialer kan inddrages i den psykoterapeutiske transformation. Det kan blive et problem, hvis terapeuten erkendelsesteoretisk tager udgangspunkt i og forklarer sit arbejde indenfor lægevidenskabens biologiske model af sjælelivet. Psykiatriens biologiske bevidsthedsmodel rummer nemlig ikke mulighed for at tilskrive de transpersonelle oplevelser nogen ontologisk realitet.
Stacks Image 2156

SOMA SCANDINAVIA


En forening til udbredelse af kendskabet til psykedelisk psykoterapi

ObscureMyEmail