SOMA logoSOMA Scandinavia


Psykedelisk terapi


Information om fremtidens psykedeliske medicin og psykoterapi

Forny dit liv med psykedelisk terapi

Stacks Image 3526
Psykedelisk psykoterapi er kombinationen af psykedelisk medicin og en særligt specialiseret form for psykoterapi. På nogle få sessioner kan du opnå resultater, som det ville tage måneder eller år at opnå med andre terapiformer.
 
at gøre status over dit livsforløb, dine relationer og dine livsmål
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
stoppe gamle tanke- og adfærdsmønstre, der blokerer din livsudfoldelse
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
finde retningen, viljen og den psykiske energi til at forny dit liv - uanset om du er ung eller gammel
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
Denne webside informerer bl.a. om
 
Hvem kan have udbytte af psykedelisk terapi?
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
Hvordan foregår psykedelisk terapi i praksis?
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
Videnskabelig forskning over virkningen af psykedelisk medicin og psykoterapi?
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
MDMA, psilocybin og andre typer af psykedelisk medicin
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
En samfundsmæssig perspektivering af psykedelisk medicin
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
Forskning har vist, at individuel psykedelisk terapi er egnet til at behandle bl.a.
 
Depression
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
Angst
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
PTSD, herunder traumer fra seksuelle overgreb og andre voldsomme begivenheder
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
Misbrug af alkohol, nikotin og stoffer
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
Palliativ behandling af kræftpatienter mod angst og depression
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
OCD (tvangstanker og -handlinger)
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.

Parterapi med MDMA

Vi forventer, at parterapi med MDMA i fremtiden vil blive en af de mest udbredte former for psykedelisk psykoterapi. MDMA skaber åbenhed, empati, tillid og indlevende lytning, Stoffet ændrer hjernens kemi og neurale aktivitet på en måde, der fremmer følelser af menneskelig varme og reducerer vrede, frygtreaktioner og forsvarsmekanismer, så to mennesker i parterapi lettere kan bringe de svære og konfliktfyldte emner på bane. Samtidig får begge parter lettere ved at være i direkte autentisk kontakt med deres egne følelser og ærlige oplevelser i forholdet.

Mikrodosering af psykedelika

Tusindvis af danskere bruger allerede mikrodosering af psykedelika til at forbedre deres hverdag. Mikrodosering gør det muligt at få nogle af fordelene ved psykedelisk medicin uden at man behøver at opleve den psykedeliske effekt. Her bliver den psykedeliske medicin brug som et kosttilskud, som man tager i ganske små mængder om morgenen 3 gange om ugen. Målsætningerne for at mikrodosere kan være at få et bedre humør, mere livsglæde og/eller kreativitet. Protokollen skal tilpasses individuelt. Derfor kan det være en fordel at få lidt brugervejledning i starten, når man vil i gang med mikrodosering. Klik her for at se vores webside om mikrodosering.

Har du lyst til at gå ind i
en ny, spændende periode i dit liv?

Oplever du, at dine personlige, psykologiske udfordringer og ønsker til livet er gået i stå. Parforhold og kærlighedsliv, forholdet til dine børn elller forældre, venskaber, socialt liv, arbejde, følelser, spirituel udvikling, livsmål eller livslyst fortsætter år efter år uden forandringer. Det er svært at finde ud af, hvor og hvordan man skal tage fat på at skabe ægte og dybe forandringer.
Den psykedeliske terapi kan give dig en helt direkte selvindsigt i nogle af de faktorer i dit ubevidste sind, som normalt bremser og blokerer dig fra at skabe forandringer i dit liv. Den kan frigøre dig fra båndene fra din fortid. Den gør dine personlige livsværdier mere synlige og klare og hjælper dig til at finde nye retninger i forhold til dine aktuelle og dine mere langsigtede livsmål, så du lettere kan træffe nye livsvalg og bevæge dit liv ind i nye baner. Den psykedeliske terapi kan blive en unik vej til at frisætte et nyt mentalt overskud, så du kan finde retningen og viljen til at starte på en ny fase i dit liv.

Du bliver guidet ind i en direkte adgang til underbevidstheden

Psykedelisk medicin er bevidsthedsudvidende. Du kan udforske og bearbejde materiale fra underbevidstheden, som ellers kan være svært tilgængeligt. Resultaterne kommer på overraskende kort tid - væsentligt hurtigere og mere dybtgående end de fleste former for samtaleterapi eller medicinsk behandling.
Stort set alle mennesker bærer på skjulte traumer og konfliktfyldte minder fra deres helt tidlige barndom og ungdom. Tilknytningsmønstre til forældre, familie og omsorgspersoner har en dyb indflydelse på vores identitet og selvværd resten af livet. De styrer og begrænser vores valg, reaktionsmønstre, handlemuligheder, funktionsevne og generelle livsglæde … men disse processer er ubevidste hos de fleste mennesker. I psykedelisk terapi kan du helt direkte udforske og neutralisere disse tidlige traumer og andre dybtliggende årsager til dine psykiske problemstillinger.
 
Forløbet er kortvarigt dvs. fra 4-6 måneder.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
Psykedelisk terapi giver stort set aldrig bivirkninger eller en forværring af en evt. psykiske lidelse.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
Du bliver ikke afhængig af psykedelisk medicin. Det er ikke medicin som du skal tage til daglig.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
 
Du har løbende kontakt med terapeuten i hele behandlingsforløbet (som regel mindst en gang om ugen).
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.

En terapeutisk model over den psykedeliske rejse

Stacks Image 3368
“The Psychological Flexibility Model” Modellen er udviklet til forsøg med behandling af depression med brug af psilocybin ved Imperial College, London. (Watts & Luoma, 2020)
Modellen illustrerer en af arbejdsmetoderne i psykedelisk psykoterapi.
FASE (1) - (3) foregår under de 6-8 timer lange sessioner, hvor du har indtaget den psykedeliske medicin. Du lærer metoder til at åbne dig for og tage imod nye indsigter fra underbevidstheden. Du får mulighed for at betragte og forstå dig selv uden jeg’ets almindelige begrænsninger. Perlen i muslingen på havbunden symboliserer de nye indsigter, der kan ændre dine psykiske processer.
FASE (4) - (6) foregår under almindelige samtaler mellem dig og terapeuten - efter den psykedeliske oplevelse. I samtaler med terapeuten får du mulighed for at efterbearbejde de nye indsigter fra fra din underbevidsthed. Denne efterbehandling er vigtig for, at skabe varige forandringer i dit liv. Under disse samtaler benyttes der ikke psykedelisk medicin.
Læs detaljer om det terapeutiske forløb på de efterfølgende websider: Metoder, Psilocybin, MDMA & Psykiatriens Model.

Hjernen bliver “nulstillet”

Psykedelisk terapi fungerer ikke kun på et psykologisk niveau. Det forandrer på hjernens nervebaner. Overalt i verden er der gang i forskning omkring virkningerne af psykedelisk medicin i hjernen - også i Danmark.
NEUROPLASTICITET Tidligere troede man, at der ikke blev lavet nye nerveceller i hjernen hos voksne mennesker. Det har nu vist sig, at vi livet igennem kan skaber nye hjerneceller og nerveforbindelser i hjernen. Psykedelisk medicin stimulerer udviklingen af nye nerveceller i hjernen og skaber nye synaptiske forbindelser mellem hjernecellerne.
Den hidtidige forskning tyder også på, at psykedelisk medicin kan reparere svækkede celler og nerveforbindelser i hjernen. Desuden kan psykedelisk medicin f.eks. dæmpe aktiviteten i de dele af hjernen, der bidrager til oplevelsen af angst. Klienter med depression kan opleve, at deres endeløse, gentagne negative tankermønstre bliver dæmpet eller stopper.
[Psykedelisk medicin skaber en tilstand af …] “neural hyper-plasticitet [i hjernen], der muliggør en hurtig og dyb læring, som kan understøtte en psykologisk transformation” (Brouwer & Carhart-Harris: Pivotal mental states, Dec 2020).
Stacks Image 3148

Grafisk fremstilling af hjernescanninger, som sammenligner hjerneaktiviteten med hhv. inaktiv placebo-medicin og psilocybin (en psykedelisk medicin).
Psilocybin etablerer forbindelser på kryds og tværs i hjernen mellem dele af hjernen, som normalt ikke er funktionelt forbundne.

Model fra Imperial College London Centre for Psychedelic Research. Se desuden f.eks. undersøgelsen foretaget af en stor, tværfaglig forskergruppe fra University of California: Ly et al., 2018, Psychedelics Promote Structural and Functional Neural Plasticity, Cell Rep., 2018 June 12; 23(11): 3170–3182.
Stacks Image 2871

SOMA SCANDINAVIA


En forening til udbredelse af kendskabet til psykedelisk psykoterapi

ObscureMyEmail