SOMA logoSOMA Scandinavia


Psykedelisk medicin


Om de forskellige slags medicin, der anvendes i psykedelisk psykoterapi

Den centrale del af den psykedeliske psykoterapi foregår, mens du er under påvirkning af psykedelisk medicin. Under dette menupunkt fortæller vi på separate sider om de to typer af psykedelisk medicin, som er mest aktuelle for øjeblikket:
Valget af medicin afhænger bl.a. af, hvem du er, hvad du vil opnå med terapien - og af den enkelte terapeuts arbejdsform.
Stacks Image 2366

Medicinen alene er ikke behandlingen

Psykedelisk medicin anvendes i forbindelse med en specialiseret form for psykoterapi, som varer mange timer. Det er ikke ligesom piller, man får hos sin læge og tager hver dag derhjemme.

VALG AF EN EGNET MEDICIN
Medicinens primære formål er at åbne muligheden for psykedelisk psykoterapi, hvor man arbejder med temaer, der dukker op fra underbevidstheden. Som det fremgår af tabellen, kan den samme diagnose behandles med forskellige typer af psykedelisk medicin. Den psykoterapeutiske metode skal dog altid være tilpasset den valgte medicin.
De forskellige typer af psykedelisk medicin har meget forskellige virkninger. Individuelle forhold hos den enkelte klient kan være bestemmende for valget af medicin. I visse tilfælde benyttes kombinationer af medicin.
BETYDNING AF DOSIS

MIKRODOSIS (2-10% af en fuld psykedelisk dosis)

En mikrodosis giver ingen psykedelisk oplevelse. Den kan indtages tages på almindelige hverdage, hvor man går på arbejde. Mikrodoseringen kan virke positivt på dit generelle velbefindende og funktionsniveau, men har ingen psykedelisk effekt. Læs nærmere på vores side om mikrodosering.

MINI / MEDIUM DOSIS (20-60 % af fuld dosis)
Psykolytisk terapi

Kan bruges til psykolytisk psykoterapi. Her er den psykedeliske effekt så moderat, at klienten og terapeuten stadig er i stand til at have en normal samtale gennem hele forløbet. Klienten får imidlertid en langt mere direkte adgang til sine underbevidste processer end i de mere velkendte former for samtaleterapi.
I psykolytisk psykoterapi kan terapeuterne med mindre tilpasninger benytte stort set de samme terapeutiske metoder, som de benytter under psykoterapi uden psykedelisk medicin (psykodynamisk, gestalt, kognitiv osv.) Et sådant terapiforløb kan foregå i et samarbejde mellem klientens normale psykoterapeut og en specialiseret psykedelisk psykoterapeut.

KRAFTIG DOSIS (100-200% af fuld psykedelisk dosis)
Psykedelisk terapi

Kan bruges til “psykedelisk psykoterapi” Her er den psykedeliske effekt så stærk, at klienten det meste af tiden er på rejse i sit indre univers. Normal samtale fremmer sjældent processen - og er ofte heller ikke mulig i længere perioder, når klienten har fået en kraftig dosis psykedelisk medicin. Den terapeutiske samtale, hvor man analyserer oplevelserne , må derfor foregå på en anden dag.
Høj-dosis psykedelisk psykoterapi benytter sig af nogle anderledes mekanismer i menneskesindet end almindelig psykoterapi. Psykedelisk psykoterapi med høje doser kræver derfor, at man inddrager nye og anderledes psykoterapeutiske strategier og metoder.
FORSKELLIGE TYPER AF PSYKEDELISK MEDICIN
Ordet psykedelikum betyder et stof, som åbenbarer de skjulte sider af menneskets sind. Til psykedelisk psykoterapi kan man benytte forskellige typer af psykedelisk medicin: hallucinogener, entaktogener og disassociativer. Disse forskellige typer af medicin tilhører forskellige kemiske grupper og virker forskelligt på både krop og psyke. Valget af medicin er derfor bestemmende for, hvordan man kan tilrettelægge det psykoterapeutiske forløb. I et længere behandlingsforløb benytter man nogle gange forskellige typer af psykedelisk medicin i forskellige faser af terapien.
KLIK I MENUEN HER
Klik her for at læse David E. Nichols oversigtsartikel om psykedeliske stoffer fra Pharmacological Review 68: 264-355, 2016 (91 sider; 675 referencer)
Stacks Image 4651

SOMA SCANDINAVIA


En forening til udbredelse af kendskabet til psykedelisk psykoterapi